เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การใช้เว็บไซต์นี้จะใช้cookieเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาชุมชนและการวิเคราะห์และยังคงใช้เว็บไซต์นี้ในนามของคุณตกลงที่จะใช้cookie

ดำเนินต่อไป
application

ดัชนีแอปพลิเคชัน

หน้าแรก> ดัชนีแอปพลิเคชัน

เครื่องมือทำสวน
วัสดุ คุณสมบัติ รุ่น/ชื่อ ตารางคุณสมบัติ
PA6
 
พลาสติดเกรดเสริมไฟเบอร์กลาส MC212G15 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 15% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212G20 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 20% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212G33 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 33% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212G45 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 45% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212G50 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 50% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติดเกรดเสริมไฟเบอร์กลาสและใยแร่ MC212GM20 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาสและใยแร่ 20% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212GM30 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาสและใยแร่ 30% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212GM40 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาสและใยแร่ 40% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด