เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การใช้เว็บไซต์นี้จะใช้cookieเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาชุมชนและการวิเคราะห์และยังคงใช้เว็บไซต์นี้ในนามของคุณตกลงที่จะใช้cookie

ดำเนินต่อไป
application

ดัชนีแอปพลิเคชัน

หน้าแรก> ดัชนีแอปพลิเคชัน
อุปกรณ์สายไฟ
วัสดุ คุณสมบัติ     รุ่น/ชื่อ     ตารางคุณสมบัติ
PA6 พลาสติกเกรดฉีดขึ้นรูป MC212FT-F35
พลาสติกเกรดฉีดขึ้นรูปที่มีอัตราการไหลสูงและขึ้นรูปได้เร็ว สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212FT-F50
ขึ้นรูปได้เร็ว สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
PA66 พลาสติกเกรดฉีดขึ้นรูป MD212 NAT
เกรดฉีดขึ้นรูป สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด