เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การใช้เว็บไซต์นี้จะใช้cookieเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาชุมชนและการวิเคราะห์และยังคงใช้เว็บไซต์นี้ในนามของคุณตกลงที่จะใช้cookie

ดำเนินต่อไป
application

ดัชนีแอปพลิเคชัน

หน้าแรก> ดัชนีแอปพลิเคชัน

อุปกรณ์เครื่องมือช่าง
วัสดุ คุณสมบัติ รุ่น/ชื่อ ตารางคุณสมบัติ
PA6 พลาสติกเกรดฉีดขึ้นรูป MC212FT-F35
พลาสติกเกรดฉีดขึ้นรูปที่มีอัตราการไหลสูงและขึ้นรูปได้เร็ว สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212FT-F50
ขึ้นรูปได้เร็ว สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดเสริมไฟเบอร์กลาสแบบทนทานสูง MC212STG10  NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 10% และทนต่อแรงกระแทก สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212STG20  NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 20% และทนต่อแรงกระแทก สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212STG35  NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 35% และทนต่อแรงกระแทก สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212STG40  BKR
เสริมไฟเบอร์กลาส 40% และทนต่อแรงกระแทก สีดำ
ดาวน์โหลด
MC212STG30  BKR
เสริมไฟเบอร์กลาส 30% และทนต่อแรงกระแทก สีดำ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดหน่วงการติดไฟ MC212 FH05 NAT
หน่วงการติดไฟ UL94 และปราศจากฮาโลเจน สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212 FH30 NAT
หน่วงการติดไฟ UL94 และปราศจากฮาโลเจน สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212 FH35 NAT
หน่วงการติดไฟ UL94 และปราศจากฮาโลเจน สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดเสริมไฟเบอร์กลาสชนิดหน่วงการติดไฟ MC212 LB30 NAT
เสริมความแข็งแรง หน่วงการติดไฟ UL94 ชนิดมีฮาโลเจน สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212 LB40 NAT
เสริมความแข็งแรง หน่วงการติดไฟ UL94 ชนิดมีฮาโลเจน สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
PA6+66 พลาสติกเกรดหน่วงการติดไฟ MB212 FH05 NAT
หน่วงการติดไฟ UL94 และปราศจากฮาโลเจน สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดหน่วงการติดไฟเสริมด้วยไฟเบอร์กลาส MB212 LB30 NAT
เสริมความแข็งแรง หน่วงการติดไฟ UL94 ชนิดมีฮาโลเจน สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
PA66  พลาสติกเกรดสำหรับการขึ้นรูปด้วยการฉีด MD212 NAT
เกรดฉีดขึ้นรูป สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดเสริมไฟเบอร์กลาสชนิดทนทานสูง MD212STG15 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 15% และทนต่อแรงกระแทก สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MD212STG33 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 33% และทนต่อแรงกระแทก สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดเสริมไฟเบอร์กลาสชนิดหน่วงการติดไฟ MD212LB30 NAT
เสริมความแข็งแรง หน่วงการติดไฟ UL94 ชนิดมีฮาโลเจน สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MD212LB35 NAT
เสริมความแข็งแรง หน่วงการติดไฟ UL94 ชนิดมีฮาโลเจน สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดหน่วงการติดไฟชนิดปราศจากฮาโลเจน MD212FH05 NAT
หน่วงการติดไฟ UL94 และปราศจากฮาโลเจน สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MD212FH30 NAT
หน่วงการติดไฟ UL94 และปราศจากฮาโลเจน สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MD212FH35 NAT
หน่วงการติดไฟ UL94 และปราศจากฮาโลเจน สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด