เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การใช้เว็บไซต์นี้จะใช้cookieเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาชุมชนและการวิเคราะห์และยังคงใช้เว็บไซต์นี้ในนามของคุณตกลงที่จะใช้cookie

ดำเนินต่อไป
application

ดัชนีแอปพลิเคชัน

หน้าแรก> ดัชนีแอปพลิเคชัน
ชิ้นส่วนยานยนต์
วัสดุ คุณสมบัติ รุ่น/ชื่อ ตารางคุณสมบัติ
PA6  พลาสติกเกรดฉีดขึ้นรูป MC212-H35
เกรดฉีดขึ้นรูปที่มีอัตราการไหลสูงและขึ้นรูปได้เร็ว สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212-H50
ขึ้นรูปเร็ว สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดเสริมไฟเบอร์กลาส MC212G15 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 15% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212G20 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 20% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212G33 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 33% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212G45 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 45% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212G50 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 50% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดเสริมไฟเบอร์กลาสและใยแร่ MC212GM20 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 20% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212GM30 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 30% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212GM40 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 40% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดชุบโลหะ MC212MS30  NAT
ไนลอนชุบโลหะ สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
PA6+66 พลาสติกเกรดทนต่อการกัดกร่อนของน้ำ MB212GH33
ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำ สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
PA66  พลาสติกเกรดฉีดขึ้นรูป MD212 NAT
เกรดฉีดขึ้นรูป สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดทนต่อการกัดกร่อนของน้ำ MD212GH33
ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำ สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
PP พลาสติกเกรดเสริมไฟเบอร์กลาส PP212G20 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 20% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
PP212G30 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 30% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
PP212G40 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 40% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดเสริมไฟเบอร์กลาสและใยแร่ PP212GM20 NAT
สริมไฟเบอร์กลาส 20% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
PP212GM30 NAT 
สริมไฟเบอร์กลาส 30% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
PP212GM40 NAT
สริมไฟเบอร์กลาส 40% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดดัดแปรพื้นผิว PP212MS15 NAT
เสริมใยแร่ 15% และดัดแปรพื้นผิว สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
PP212MS25 NAT
เสริมใยแร่ 25% และดัดแปรพื้นผิว สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดกันกระแทก PP212MS20 BAK
เสริมใยแร่ 20% สีดำ
ดาวน์โหลด