เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การใช้เว็บไซต์นี้จะใช้cookieเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาชุมชนและการวิเคราะห์และยังคงใช้เว็บไซต์นี้ในนามของคุณตกลงที่จะใช้cookie

ดำเนินต่อไป
application

ดัชนีแอปพลิเคชัน

หน้าแรก> ดัชนีแอปพลิเคชัน

ชิ้นส่วนมอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
วัสดุ คุณสมบัติ รุ่น/ชื่อ ตารางคุณสมบัติ
PA6 พลาสติกเกรดฉีดขึ้นรูป MC212FT-F35
เกรดฉีดขึ้นรูปที่มีอัตราการไหลสูงและขึ้นรูปได้เร็ว สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212FT-F50
ขึ้นรูปเร็ว สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดทนทานสูงที่อุณหภูมิต่ำ MC212LST NAT
ทนต่อแรงกระแทกที่อุณหภูมิต่ำ สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดหน่วงการติดไฟ MC212 FH05 NAT
หน่วงการติดไฟ UL94 และปราศจากฮาโลเจน สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212 FH30 NAT
หน่วงการติดไฟ UL94 และปราศจากฮาโลเจน สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212 FH35 NAT
หน่วงการติดไฟ UL94 และปราศจากฮาโลเจน สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดเสริมไฟเบอร์กลาสชนิดหน่วงการติดไฟ MC212 LB30 NAT
หน่วงการติดไฟ UL94 ชนิดมีฮาโลเจน สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212 LB40 NAT
หน่วงการติดไฟ UL94 ชนิดมีฮาโลเจน สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดนำความร้อน MC212FI10  NAT
 นำความร้อนได้ สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดนำไฟฟ้า MC212NC05  NAT
นำไฟฟ้าได้ สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกชุบโลหะ MC212MS30  NAT
เกรดชุบโลหะ สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดแม่เหล็ก MC212FE20   NAT
 มีคุณสมบัติแม่เหล็ก สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
PA6+66  พลาสติกเกรดหน่วงการติดไฟ MB212 FH05 NAT
เกรดหน่วงการติดไฟ UL94 และปราศจากฮาโลเจน สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดเสริมไฟเบอร์กลาสชนิดหน่วงการติดไฟ MB212 LB30 NAT
เสริมด้วยไฟเบอร์กลาสหน่วงการติดไฟ UL94 ชนิดมีฮาโลเจน สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
PA66 พลาสติกเกรดฉีดขึ้นรูป MD212 NAT
เกรดฉีดขึ้นรูป สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดเสริมไฟเบอร์กลาสและใยแร่ MD212G15 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาสและใยแร่ 15% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MD212G33 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาสและใยแร่ 33% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MD212G45 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาสและใยแร่ 45% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MD212G50 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาสและใยแร่ 50% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดทนต่อการสึกหรอ MD212LA10
ทนต่อการสึกหรอ สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดเสริมไฟเบอร์กลาสชนิดหน่วงการติดไฟ MD212LB30 NAT
หน่วงการติดไฟ UL94 ชนิดมีฮาโลเจน สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MD212LB35 NAT
หน่วงการติดไฟ UL94 ชนิดมีฮาโลเจน สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MD212FH35 NAT
หน่วงการติดไฟ UL94 ชนิดมีฮาโลเจน สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดหน่วงการติดไฟชนิดปราศจากฮาโลเจน MD212FH05 NAT
หน่วงการติดไฟ UL94 และปราศจากฮาโลเจน สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MD212FH30 NAT
หน่วงการติดไฟ UL94 และปราศจากฮาโลเจน สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MD212FH35 NAT
หน่วงการติดไฟ UL94 และปราศจากฮาโลเจน สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
PP พลาสติกเกรดเสริมไฟเบอร์กลาสและใยแร่ PP212GM20 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาสและใยแร่ 20% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
PP212GM30 NAT 
เสริมไฟเบอร์กลาสและใยแร่ 30% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
PP212GM40 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาสและใยแร่ 40% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดหน่วงการติดไฟ PP212LB05 NAT
หน่วงการติดไฟ สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดปราศจากฮาโลเจนและหน่วงการติดไฟ PP212FH05 NAT((ได้รับการรับรอง UL) )
ปราศจากฮาโลเจนและหน่วงการติดไฟ สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดเสริมไฟเบอร์กลาสชนิดหน่วงการติดไฟ PP212FH35 NAT((ได้รับการรับรอง UL) )
หน่วงการติดไฟเสริมด้วยไฟเบอร์กลาส สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดป้องกันไฟฟ้าสถิต PP212AS05 NAT
 ป้องกันไฟฟ้าสถิต สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดนำไฟฟ้า PP212LC20 BK
นำไฟฟ้า สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด