เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การใช้เว็บไซต์นี้จะใช้cookieเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาชุมชนและการวิเคราะห์และยังคงใช้เว็บไซต์นี้ในนามของคุณตกลงที่จะใช้cookie

ดำเนินต่อไป
application

ดัชนีแอปพลิเคชัน

หน้าแรก> ดัชนีแอปพลิเคชัน
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
วัสดุ คุณสมบัติ     รุ่น/ชื่อ ตารางคุณสมบัติ
PA6
 
พลาสติกเกรดเสริมไฟเบอร์กลาส MC212G15 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 15% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212G20 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 20% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212G33 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 33% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212G45 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 45% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212G50 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 50% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติดเกรดเสริมไฟเบอร์กลาสและใยแร่ MC212GM20 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาสและใยแร่ 20% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212GM30 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาสและใยแร่ 30% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212GM40 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาสและใยแร่ 40% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดเสริมไฟเบอร์กลาสแบบทนทานสูง MC212STG10  NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 10% และทนต่อแรงกระแทก สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212STG20  NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 20% และทนต่อแรงกระแทก สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212STG35  NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 35% และทนต่อแรงกระแทก สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212STG40  BKR
เสริมไฟเบอร์กลาส 40% และทนต่อแรงกระแทก สีดำ
ดาวน์โหลด
MC212STG30  BKR
เสริมไฟเบอร์กลาส 30% และทนต่อแรงกระแทก สีดำ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดหน่วงการติดไฟ MC212 FH05 NAT
หน่วงการติดไฟ UL94 และปราศจากฮาโลเจน สีธรรมชาติ 
ดาวน์โหลด
MC212 FH30 NAT
หน่วงการติดไฟ UL94 และปราศจากฮาโลเจน สีธรรมชาติ 
ดาวน์โหลด
MC212 FH35 NAT
หน่วงการติดไฟ UL94 และปราศจากฮาโลเจน สีธรรมชาติ 
ดาวน์โหลด
พลาสติดเกรดเสริมไฟเบอร์กลาสชนิดหน่วงการติดไฟ MC212 LB30 NAT
ข็งแรงสูง หน่วงการติดไฟ UL94 ชนิดมีฮาโลเจน สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MC212 LB40 NAT
ข็งแรงสูง หน่วงการติดไฟ UL94 ชนิดมีฮาโลเจน สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดนำความร้อน MC212FI10  NAT
ไนลอนนำความร้อนสูง สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดนำไฟฟ้า MC212NC05  NAT
ไนลอนท่อนาโนคาร์บอนนำไฟฟ้า สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
PA6+66  พลาสติกเกรดเสริมไฟเบอร์กลาส MB212G15 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 15% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MB212G33 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 33% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MB212G45 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 45% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดหน่วงการติดไฟ MB212 FH05 NAT
หน่วงการติดไฟ UL94 และปราศจากฮาโลเจน สีธรรมชาติ 
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดเสริมไฟเบอร์กลาสชนิดหน่วงการติดไฟ MB212 LB30 NAT
แข็งแรงสูง หน่วงการติดไฟ UL94 ชนิดมีฮาโลเจน สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
PA66 พลาสติกเกรดเสริมไฟเบอร์กลาส MD212G15 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 15% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MD212G33 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 33% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MD212G45 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 45% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MD212G50 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาส 50% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดเสริมไฟเบอร์กลาสและใยแร่ MD212GM38
เสริมไฟเบอร์กลาสและใยแร่ 38% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดเสริมไฟเบอร์กลาสชนิดหน่วงการติดไฟ MD212LB30 NAT
ข็งแรงสูง หน่วงการติดไฟ UL94 ชนิดมีฮาโลเจน สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
MD212LB35 NAT
ข็งแรงสูง หน่วงการติดไฟ UL94 ชนิดมีฮาโลเจน สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดหน่วงการติดไฟและปราศจากฮาโลเจน MD212FH05 NAT
หน่วงการติดไฟ UL94 และปราศจากฮาโลเจน สีธรรมชาติ 
ดาวน์โหลด
MD212FH30 NAT
หน่วงการติดไฟ UL94 และปราศจากฮาโลเจน สีธรรมชาติ 
ดาวน์โหลด
MD212FH35 NAT
หน่วงการติดไฟ UL94 และปราศจากฮาโลเจน ความแกร่งสูง สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
PP พลาสติกเกรดเสริมไฟเบอร์กลาสและใยแร่ PP212GM20 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาสและใยแร่ 20% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
PP212GM30 NAT 
เสริมไฟเบอร์กลาสและใยแร่ 30% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
PP212GM40 NAT
เสริมไฟเบอร์กลาสและใยแร่ 40% สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดดัดแปรพื้นผิว PP212MS15 NAT
เสริมใยแร่ 15% และดัดแปรพื้นผิว สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
PP212MS25 NAT
เสริมใยแร่ 25% และดัดแปรพื้นผิว สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดกันแรงกระแทก PP212MS20 BAK
เสริมใยแร่ 20% สีดำ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดใยพืช PP212PF20
ใยพืช สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดหน่วงการติดไฟ PP212LB05 NAT
หน่วงการติดไฟ สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
พลาสติกเกรดหน่วงการติดไฟและปราศจากฮาโลเจน PP212FH05 NAT(ได้รับการรับรอง UL)
หน่วงการติดไฟ UL94  ปราศจากฮาโลเจน สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
เสริมไฟเบอร์กลาสหน่วงการติดไฟ PP212FH35 NAT(ได้รับการรับรอง UL)
เสริมไฟเบอร์กลาสหน่วงการติดไฟ UL94 และปราศจากฮาโลเจน สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
นำไฟฟ้า PP212LC20 BK
นำไฟฟ้า สีธรรมชาติ
ดาวน์โหลด